Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. Papież Jan Paweł II

12 kwietnia 2014

Podsumowanie gminnego konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną 2014

11 kwietnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym oraz promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W konkursie na najpiękniejszą Palmę i pisankę wielkanocną udział wzięli: uczniowie Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, Zespołu Szkół w Nowakowie, Szkoły Podstawowej w Węzinie, Szkoły Podstawowej w Pilonie oraz osoby dorosłe z Bogaczewa, Węziny, Gronowa Górnego oraz Nowego Batorowa. Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Prelewska, Małgorzata Adamska i Halina Samson dokonała oceny 67 prac wykonanych przez 72 uczestników. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu: Kategoria : PALMA I PISANKA Pierwsza kategoria wiekowa - przedszkola: - dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Węzinie przyznano równorzędne nagrody. Nagrody otrzymali: Karolina Felska, Laura Denka, Aurelia Nazarewicz, Filip Felski, Paweł Felski, oraz Kacper Robak; Kategoria: PALMA W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Ewelina Kuczyńska, kl. II SP Gronowo Górne II miejsce przyznano : Zuzannie Stępień, kl. III SP Gronowo Górne III miejsce przyznano: Kornelii Przybyłowskiej, kl. I SP Gronowo Górne W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Oliwia Bąk, kl. IV SP Gronowo Górne II miejsce przyznano : Julii Kasprzak, kl. IV SP Pilona W czwartej kategorii wiekowej – uczniowie Gimnazjum I miejsce zdobyła : Joanna Stępień, kl. II ZS Gronowo Górne II miejsce przyznano: Kornelii Smulskiej, kl. II ZS Gronowo Górne W piątej kategorii wiekowej - dorośli: nagrodę za najpiękniejszą palmę wielkanocną przyznano dla: Katarzyny Felskiej z Węziny Kategoria: PISANKA W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Wiktoria Jezierska, kl. III SP Gronowo Górne – (za efektowne wykorzystanie metody tradycyjnej ) II miejsce przyznano : Agacie Rubel, kl. II SP Gronowo Górne III miejsce przyznano : Annie Greckiej i Natalii Kosińskiej – kl. III SP Gronowo Górne (za atrakcyjne wykorzystanie nowych technik) Wyróżnienie otrzymał: 1. Bartosz Aleksandrowicz, kl. III SP Gronowo Górne W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobył : Piotr Rokita, kl. IV SP Pilona – (za pracochłonność i kompozycję), II miejsce zdobył : Artur Grodel, kl. VI SP Gronowo Górne III miejsce przyznano Julii Perkowskiej, kl. IV SP Pilona W czwartej kategorii wiekowej – uczniowie Gimnazjum I miejsce przyznano : Natalii Guss - kl. II ZS Gronowo Górne II miejsce przyznano: Dariuszowi Karasiewiczowi, kl. I ZS Gronowo Górne III miejsce przyznano: Aleksandrze Piech kl. III ZS Gronowo Górne W piątej kategorii wiekowej – dorośli nagrody przyznano dla: - Renaty Soleckiej, Edyty Rokity i Barbary Baranowskiej. 3. Kategoria: STROIK I miejsce przyznano : Mateuszowi Mojsiukowi - kl. III SP Pilona II miejsce przyznano: Dominikowi Waśniewskiemu, kl. V SP Pilona Organizatorzy przyznali również specjalne wyróżnienie uczniom klasy II Szkoły Podstawowej w Pilonie za wykonanie efektownego stroika z jajkami wykonanymi nową techniką decupage. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, za podtrzymanie, kultywowanie i ochronę przepięknej ludowej tradycji zdobienia palm i pisanek związanej z okresem Wielkanocy. Wesołych Świąt!

25 marca 2014

Czytam w podróży... Herberta

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią biblioteczną w Nowakowie przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji "Czytam w podróży... Herberta", której celem jest upowszechnianie spuścizny twórczej Poety oraz zachęcenie społeczeństwa do sięgania po jego twórczość - na przykład podczas podróży. Akcja jest przedsięwzięciem promującym czytelnictwo organizowanym przez Fundację Herberta w ramach kampanii "Pan Cogito". 27 marca (czwartek) osobom kochającym literaturę i wszystkim zainteresowanym kampanią wręczamy zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta, które mamy nadzieję, zainspirują do zainteresowania twórczością Poety i poezją w ogóle.

18 marca 2014

Konkurs "Palma i pisanka wielkanocna" 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze tradycyjne palmy i pisanki wielkonocne. Konkurs stwarza okazję do prezentacji działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek i samodzielnego wykonywania palm wielkanocnych. Pragniemy także zachęcić regionalnych artystów do pokazania swoich prac na forum gminnym.Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki w Komorowie lub biblioteki w Nowakowie do dnia 4 kwietnia 2014 r.(włącznie).

17 lutego 2014

Nowości książkowe w bibliotece

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim czasie zakupiliśmy nowe książki, które mamy nadzieję zachęcą Was do częstszego odwiedzania naszych placówek: w Komorowie Żuławskim i w Nowakowie Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych placówek.

5 lutego 2014

Ferie zimowe w bibliotece

W czasie ferii zimowych zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach organizowanych przez bibliotekę w Komorowie Żuławskim i w Nowakowie. W programie: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, zajęcia z cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie”, czyli zajęcia literacko-artystyczne. Ponadto zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, edukacyjnych gier komputerowych i planszowych, puzzli oraz innych zajęć podczas ferii. Serdecznie zapraszamy:)

18 stycznia 2014

Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim przystąpiła w 2012 roku do kolejnej edycji programu "Orange dla bibliotek", którego organizatorem jest Fundacja Orange. W 2012 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 395,65 zł na pokrycie części kosztów dostępu do Internetu wykorzystywanego przez bibliotekę w swojej bieżącej działalności kulturalno-edukacyjnej. W 2013 r. przyznano nam dotację w wysokości 1 194,50 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. Celem programu Orange dla bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

23 grudnia 2013

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim po raz kolejny bierze udział w programie „Orange dla bibliotek” realizowanym przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Nasza Biblioteka otrzymała w tym roku dotację w wysokości 1 194,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej w Komorowie Żuławskim. Mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci w godzinach otwarcia bibliotek. Serdecznie zapraszamy.

19 grudnia 2013

Dary książkowe dla bibliotek

Biblioteka w Komorowie Żuławskim wraz z biblioteką w Nowakowie wzbogaciły swoje zbiory o książki dotyczące szeroko rozumianego problemu uzależnienia oraz profilaktyki i promocji zdrowia w tym zakresie. Zakup książek sfinansował Urząd Gminy Elbląg w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. Za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono 67 woluminów nowości wydawniczych - na ogólną kwotę 1009,95 zł - z zakresu profilaktyki uzależnień, a także wiele książeczek edukacyjnych dla najmłodszych czytelników. Miło jest nam poinformować,że książki są już opracowane i czekają na czytelników. Zapraszamy po lekturę!

6 grudnia 2013

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Komorowie Żuławskim

10 grudnia 2013 r. w godz. 9.15-13.15 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim będzie można zapytać o możliwości pozyskania oraz rozliczenia dotacji z funduszy europejskich. Dyżur pełnić będzie konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu.Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy! Informacja

21 listopada 2013

Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku

Kolejny już rok, Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią biblioteczną w Nowakowie uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Bibliotekom naszej Gminy udzielono dofinansowania ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w wysokości 3 570 zł. Głównym celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych oraz zwiększenie zainteresowania książką. Dzięki dotacji, nasze zbiory wzbogaciły się o 196 egzemplarzy nowych książek, które w większości znalazły się już na półkach. Zgodnie z warunkami umowy około 1/3 dotacji przeznaczono na zakup książek dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w 2013 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników książek do naszych bibliotek w Komorowie Żuławskim i w Nowakowie po interesującą lekturę na długie jesienne wieczory:)