Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. Papież Jan Paweł II

3 września 2015

Konkurs fotograficzny - zapraszamy do udziału

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim
 z filią w Nowakowie  zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Wakacje w Gminie Elbląg”.

Celem konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę.
 
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników robienia zdjęć, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszej gminy.

Oczekujemy zdjęć przedstawiających ulubione, charakterystyczne dla gminy Elbląg miejsca lub obiekty. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość fotografii w minimalnym formacie 15 cm x 21 cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice.
W osobnej kopercie należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w bibliotece w Komorowie lub bibliotece w Nowakowie.
 
Prace można składać do 15 września 2015 r. w placówkach bibliotecznych w Komorowie Żuławskim lub w Nowakowie.
Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Komorowie Żuławskim  oraz w filii w Nowakowie. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy bibliotek, tel. 55 231 10 16 lub 726 799 888,
(w godz. 9.00 - 16.00), e-mail: bibkom@gmail.com oraz bibliotekanowakowo@op.pl.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
 
 
 

1 września 2015

Konsultacje społeczne LSR w gminie Elbląg

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 2 września 2015 r. w gminie Elbląg odbędą się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkania odbędą się 2 września 2015 r.(środa): w godz. 10:00-12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85, w godz. 13.00-15.00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowakowie, w godz. 16.00-18.00w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim. Program przewiduje: 1. Omówienie diagnozy obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z Gminy Elbląg – prezentacja. 2. Weryfikację analizy SWOT 3. Weryfikację problemów i celów 4. Zebranie potrzeb projektowych - ankieta . W imieniu Zarządu LGD Kanał Elbląski i Wójta Gminy Elbląg zapraszamy mieszkańców gminy Elbląg, przedsiębiorców, rolników, stowarzyszenia i fundacje do wzięcia udziału w konsultacjach. Dorota Białobrzeska przedstawiciel Gminy Elbląg w LGD Kanał Elbląski

28 lipca 2015

Biblioteka bierze udział w programie "Orange dla bibliotek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim po raz kolejny przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek” i otrzymała z Fundacji Orange dotację w kwocie 488,46 zł. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece w Komorowie Żuławskim od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku. Celem programu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii.

3 lipca 2015

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Wakacje w Gminie Elbląg”. Celem konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników robienia zdjęć, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszej gminy. Oczekujemy zdjęć przedstawiających ulubione, charakterystyczne dla gminy Elbląg miejsca lub obiekty. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość fotografii w minimalnym formacie 15 cm x 21 cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice. W osobnej kopercie należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w bibliotece w Komorowie lub bibliotece w Nowakowie.
Prace można składać do 15 września 2015 r. w placówkach bibliotecznych w Komorowie Żuławskim lub w Nowakowie. Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w filii w Nowakowie. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy bibliotek, tel. 55 231 10 16 lub 726 799 888, (w godz. 9.00 - 16.00), e-mail: bibkom@gmail.com oraz bibliotekanowakowo@op.pl. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

17 czerwca 2015

Zaproszenie na wystawę malarstwa Jerzego Sulkowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim Filia w Nowakowie zaprasza na wystawę malarstwa elblążanina Jerzego Sulkowskiego.
Jerzy Sulkowski urodził się w Elblągu w 1946 roku. Mieszka w dzielnicy „Nad Jarem” od 1983 r. Pierwszy kontakt z rysowaniem miał w szkole średniej w Technikum Mechanicznym pod kierunkiem Pani I. Jarmużewskiej, która prowadziła lekcje z rysunku odręcznego oraz malarstwa. Po ukończeniu szkoły zainteresowanie rysunkiem i malarstwem odłożył na rzecz pracy zawodowej. Obecnie jest emerytem. Mając dużo wolnego czasu, wrócił do dawnych zainteresowań z lat szkolnych. Maluje od 7 lat. Brał udział w XXII Otwartym Salonie Plastycznym WIOSNA 2011 organizowanym przez SDK Zakrzewo. Swoje prace pokazywał też w Galerii ,,Miś” (wystawa ,,Krajobrazy Żuławskie”) oraz kilkakrotnie w Bibliotece Elbląskiej.
Wystawę można oglądać od 16 czerwca do 4 lipca 2015 roku w Filii w Nowakowie, w godzinach otwarcia biblioteki. Zapraszamy!

30 maja 2015

Podsumowanie gminnego konkursu „Rodzina drogowskazem życia”

29 maja 2015 r. w Bibliotece w Komorowie Żuławskim odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Rodzina drogowskazem życia”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Genowefa Kwoczek, Wójt Gminy Elbląg. Konkurs ogłoszono w związku z obchodami XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”.
Celem konkursu było ukazanie za pomocą prac plastycznych rodziny jako jednego z najistotniejszych elementów życia społecznego. W konkursie wzięły udział dzieci z zerówek oraz uczniowie klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum z terenu gminy Elbląg.
Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Małgorzata Adamska, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu oraz Halina Samson, sekretarz Oddziału SBP. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 83 prace, wykonane przez 81 uczestników.
Oceniając prace Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność interpretacji oraz zgodność z tematem i celami konkursu, znaczenie pracy dla idei konkursu, ogólny wyraz artystyczny pracy oraz ciekawe przedstawienie przez dzieci i młodzież swojej rodziny. Komisja konkursowa była pod wrażeniem pomysłowości oraz poziomu artystycznego prac i miała nie lada dylemat w wyborze najlepszych. Ostatecznie w konkursie wybrano 25 najładniejszych prac.
Laureatami w kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III zostali: Maja Zawierucha, Julia Adamska, (Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym), Mateusz Lewczuk, Justyna Rychter, Kinga Rychter, (Szkoła Podstawowa w Pilonie), Nikola Kowalczyk (Szkoła Podstawowa Nowakowie), Anna Dąbrowska, Kajetan Dymowski (Szkoła Podstawowa w Węzinie). Laureatami w kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV-VI zostali: Gabriela Szczepanik, Zuzanna Stępień, Julia Stefaniak, Wiktoria Jezierska, (Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym), Julia Perkowska, Klaudia Górecka, Tomasz Pikulski (Szkoła Podstawowa w Pilonie).
Najmłodszym laureatem w kategorii przedszkola i zerówki okazał się Witold Lalik z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, który zdobył nagrodę specjalną. Laureatami w kategorii Gimnazjum kl. I-III zostali: Wiktoria Kamieniak, (Gimnazjum w Nowakowie), Inez Zajączkowska, Kinga Lewczuk, Natalia Czarnecka, Klaudia Markiewicz, Szymon Dzieżyc, Artur Grodel, Karol Drozdowski (Gimnazjum w Gronowie Górnym). Nagrodę główną zdobył Patryk Waśniewski, uczeń Gimnazjum w Gronowie Górnym.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Serdecznie dziękujemy nauczycielom z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg za zaangażowanie w przeprowadzeniu konkursu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Elblągu za ufundowanie nagród.

19 maja 2015

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

15 maja 2015 r w Filii w Nowakowie odbyła się uroczystość związana z obchodami XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.: „Wybieram Bibliotekę”. Impreza została zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół w Nowakowie.
W uroczystości wzięli udział uczniowie klas 0 – 3 ze swoimi wychowawcami, rodzice oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy Elbląg - Pani Krystyna Murawska – sekretarz, Pani Wioleta Zuchniewska – pracownik do spraw oświaty, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowakowie – Pani Grażyna Gałązka, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova – Pani Aleksandra i Piotr Turoń, Pan Bronisław Kowzan oraz przedstawicielka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie – Pani Aleksandra Olewnik.
Całość imprezy przebiegła w atmosferze miłej i dobrej zabawy. Dzieci wysłuchały rymowanki polskiej „Trening czyni mistrza” odczytanej przez Panią Sekretarz, jak również „Legendę o kurdybanku”, którą przeczytali dzieciom pozostali zaproszeni goście. Pan Bronisław Kowzan zaprezentował dzieciom krótki wykład o tym ziole, a następnie dzieci miały możliwość obejrzenia tej roślinki i spróbowania zaparzonego naparu. Każda klasa przygotowała swój repertuar: były transparenty, piosenki i wiersze promujące bibliotekę i książki.
Dzieci wykonały rysunki na konkurs „Bohaterowie z moich książek”, jak również zaprezentowały się w strojach bajkowych postaci. Wystawę pokonkursową dziecięcych prac można obejrzeć w Filii w Nowakowie. Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały nagrody książkowe, a dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Na koniec uroczystości niespodzianką były otwarte drzwi remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie na uczniów czekali umundurowani strażacy.

6 maja 2015

"Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj" - eliminacje gminne

Celem edukacyjnym konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia czyhające na najmłodszych z terenu wiejskich podczas zabawy bądź przebywania w pobliżu dorosłych wykonujących prace rolnicze, zapoznanie ich z przyczynami występowania, a przede wszystkim ze skutkami jakie niesie ze sobą wychowanie dzieci na terenach rolniczych bez poświęcanie im wystarczającej uwagi. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, celem której było przeprowadzenie gminnych eliminacji do III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego 2015 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj”. Na konkurs wpłynęło 41 prac z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg: Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Pilonie oraz Szkoły Podstawowej w Węzinie. Komisja dokonała wyboru następujących prac finałowych: w I grupie młodszej szkoły podstawowej - kategoria wiekowa 5-8 lat:
I miejsce zdobyła Klaudia Brzezicka z SP w Pilonie,
II miejsce zdobył - Jan Stolarowicz z SP w Pilonie, III miejsce zdobyła - Maja Mollin z SP w Węzinie, Wyróżnienie otrzymał - Tomasz Ignaciuk z SP w Węzinie. W II grupie starszej szkoły podstawowej - kategoria wiekowa 9-12 lat: I miejsce - zdobyła Oliwia Bąk z SP w Gronowie Górnym,
II miejsce zajęła - Julia Kasprzak z SP w Pilonie, III miejsce zdobyła - Julia Perkowska z SP w Pilonie.
Wyróżnienia otrzymali - Patryk Mariański z SP w Gronowie Górnym i Arkadiusz Radoń z SP w Pilonie. Prace finałowe, przekazano zgodnie z regulaminem, do Starostwa Powiatowego w Elblągu, natomiast pozostałe prace zostały wyeksponowane w siedzibie Biblioteki w Komorowie Żuławskim. Finalistom zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas najbliższej uroczystości w Bibliotece w Komorowie Żuławskim. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się w drugiej połowie maja. Organizatorem III edycji Gminnego Konkursu Plastycznego był Wójt Gminy Elbląg oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim.

21 kwietnia 2015

"Rodzina drogowskazem życia" - konkurs

W ramach Ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” Wójt Gminy Elbląg oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie ogłaszają gminny konkurs plastyczny pn. „Rodzina drogowskazem życia”. Celem konkursu jest propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu gminy Elbląg. Zasady konkursu: należy wykonać jedną pracę, format i technika dowolna. Prace należy dostarczyć do 15 maja 2015 r. do Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim lub Filii w Nowakowie. Oceny prac dokona powołana w tym celu komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: estetykę, pomysłowość i wymowę wykonanej pracy. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegać będą od 15 maja do 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

2 kwietnia 2015

Mobilny Punkt Informacyjny w bibliotece

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015 r., w godzinach od 9:15 do 13:15 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim. Serdecznie zapraszamy!

30 marca 2015

Podsumowanie Gminnego Konkursu Wielkanocnego 2015

Podsumowanie tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Wielkanocnego na pisankę tradycyjną, stroik oraz palmę wielkanocną odbyło się 27 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim. Patronat nad Konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg, Pani Genowefa Kwoczek.
Celem tego konkursu było kultywowanie i propagowanie tradycji i obrzędów ludowych, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacja społeczna i rodzinna. Prace na konkurs wpłynęły ze szkół z terenu gminy Elbląg oraz od dorosłych twórców ludowych. Dostarczono 66 prac (28 pisanek, 23 stroiki oraz 15 palm) wykonanych przez 60 uczestników oraz jedną pracę zbiorową.
Laureatami konkursu zostali: Julia Zajączkowska, Igor Lewandowski, Jakub Olejniczak, Szymon Górniak - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węzinie; Filip Ciepliński - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pilonie; Zuzanna Paluch, Mateusz Lewczuk, Piotr Rokita, Julia Kasprzak, Klaudia Górecka - Szkoła Podstawowa w Pilonie; Wiktoria Zasuwik, Kajetan Dymowski, Klaudia Cimanowska - Szkoła Podstawowa w Węzinie;
Julia Adamska, Adam Bryk, Błażej Jezierski, Mikołaj Witoń, Jakub Wlazło, Maja Grabowska, Maja Zawierucha,Wiktoria Jezierska, Oliwia Bąk, Gabriela Szczepanik, Kacper Lachowicz, Jakub Lachowicz, Natalia Guss - Zespół Szkół w Gronowie Górnym.
W kategorii wiekowej: osoby dorosłe nagrody zdobyły: Barbara Baranowska i Joanna Milanowska z Nowego Batorowa, Monika Grzeszczak z Nowakowa, Edyta Rokita z Bogaczewa, Renata Solecka z Gronowa Górnego. Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: Szkoła Podstawowa w Pilonie: Julia Perkowska, Tomasz Pikulski, Dominik Waśniewski;
Zespół Szkół w Gronowie Górnym – Szkoła Podstawowa: Amelia Lewińska i Natalia Szczepanik. Nagrodę specjalną za najpiękniejszą palmę wielkanocną otrzymała Świetlica Zespołu Szkół w Gronowie Górnym. Podczas uroczystego podsumowania konkursu laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i upominki, które wręczała Wójt Gminy Elbląg, Pani Genowefa Kwoczek.
Piękne prace konkursowe obejrzeć można w bibliotece w Komorowie Żuławskim i w bibliotece w Nowakowie do 11 kwietnia br., do czego gorąco zachęcamy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych pisanek, stroików i palm, a na zbliżające się Święta Wielkanocne składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń.

28 marca 2015

Wyniki Gminnego Konkursu Wielkanocnego 2015

Zamieszczamy poniżej protokół z rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Wielkanocnego 2015 na pisankę tradycyjną, stroik oraz palmę wielkanocną.
Dnia 21 marca 2015 r. w Bibliotece w Komorowie Żuławskim odbyło się posiedzenie Jury w celu rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Wielkanocnego na pisankę tradycyjną, stroik oraz palmę wielkanocną. W konkursie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie swoje prace zaprezentowali:
- przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Pilonie i w Węzinie; - Zespół Szkół w Gronowie Górnym - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; - Szkoła Podstawowa w Pilonie - Szkoła Podstawowa w Węzinie - uczestnicy indywidualni. Na konkurs wpłynęło 66 prac, w tym: 28 pisanek, 23 stroiki oraz 15 palm. Jury w składzie: Przewodnicząca: Pani Ewa Prelewska – artysta plastyk Członkowie: Pani Małgorzata Adamska – przewodnicząca SBP, Oddział Elbląg Pani Halina Samson – sekretarz SBP, Oddział Elbląg
Przy ocenie prac Komisja konkursowa brała pod uwagę szczególnie cel konkursu: (kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych), jak również następujące kryteria:
• umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów we współczesnym zdobnictwie związanym z Wielkanocą, staranność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:
Kategoria: PISANKA WIELKANOCNA W pierwszej kategorii wiekowej – przedszkolaki I miejsce zdobyła: Julia Zajączkowska, kl. „0” SP Węzina W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobył: Błażej Jezierski, kl. I SP w Gronowie Górnym II miejsce zdobył: Mateusz Lewczuk, kl. III SP w Pilonie III miejsce zdobyła: Maja Grabowska, kl. II SP w Gronowie Górnym
W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła: Wiktoria Jezierska, kl. IV SP w Gronowie Górnym II miejsce równorzędne przyznano: Weronice Grzeszczak, kl. IV z Nowakowa Klaudii Góreckiej, kl. VI SP w Pilonie III miejsce przyznano: Gabrieli Szczepanik, kl. V SP w Gronowie Górnym
Wyróżnienie przyznano Julii Perkowskiej i Tomaszowi Pikulskiemu, kl. V SP w Pilonie W piątej kategorii wiekowej – dorośli I miejsce zdobyła: Renata Solecka, nauczyciel SP w Gronowie Górnym II miejsce zdobyła: Edyta Rokita, Bogaczewo Kategoria: STROIK WIELKANOCNY W pierwszej kategorii wiekowej – przedszkolaki
I miejsce zdobył: Jakub Olejniczak, kl. „0” SP Węzina II miejsce przyznano: Filipowi Cieplińskiemu, kl. „0” SP Pilona III miejsce przyznano: Szymonowi Górniakowi, kl. „0” SP Węzina W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła: Zuzanna Paluch, kl. I SP w Pilonie II miejsce zdobył: Jakub Wlazło, kl. I SP w Gronowie Górnym III miejsce równorzędne zdobyli: Wiktoria Zasuwik, kl. SP w Węzinie Mikołaj Witoń, kl. I SP w Gronowie Górnym
Wyróżnienie przyznano Amelii Lewińskiej, kl. I SP w Gronowie Górnym oraz Natalii Szczepanik, kl. II SP w Gronowie Górnym W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobył: Piotr Rokita, kl. IV SP w Pilonie II miejsce zdobyła: Julia Kasprzak, kl. V SP w Pilonie III miejsce przyznano: Klaudii Cimanowskiej, kl. VI SP w Węzinie Wyróżnienie przyznano Dominikowi Waśniewskiemu, kl. VI SP w Pilonie W czwartej kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum Nagrodę specjalną zdobyła Natalia Guss, kl. III Gimnazjum w Gronowie Górnym
W kategorii wiekowej – dorośli I miejsce zdobyła: Barbara Baranowska, Nowe Batorowo II miejsce Monika Grzeszczak, Nowakowo Kategoria: PALMA WIELKANOCNA Pierwsza kategoria wiekowa - przedszkolaki: Nagrodę specjalną w konkursie przyznano: Igorowi Lewandowskiemu, kl. „0” SP Węzina
W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Julia Adamska, kl. II SP w Gronowie Górnym II miejsce zdobyła: Maja Zawierucha, kl. II SP w Gronowie Górnym III miejsce równorzędne przyznano : Adamowi Brykowi, kl. I SP w Gronowie Górnym, oraz Kajetanowi Dymowskiemu, kl. III SP Węzina
W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła: Oliwia Bąk, kl. V SP w Gronowie Górnym II miejsce równorzędne przyznano : Wiktorii Jezierskiej, kl. IV SP w Gronowie Górnym Julii Kasprzak, kl. V SP w Pilonie III miejsce równorzędne przyznano: Kacprowi Lachowiczowi, kl. IV SP i Jakubowi Lachowiczowi, kl. V SP w Gronowie Górnym
Wyróżnienie przyznano Weronice Kościanek, kl. V SP w Węzinie oraz Jakubowi Brykowi, kl. V SP w Gronowie Górnym Nagrodę specjalną przyznano Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym W kategorii wiekowej - dorośli: Nagrody specjalne równorzędne przyznano: Monice Grzeszczak z Nowakowa oraz Joannie Milanowskiej z Nowego Batorowa Organizatorzy gratulują nagrodzonym i dziękują wszystkim uczestnikom Konkursu.